Közmű- és üzemzavar bejelentés

Innen: KÉP súgó

Általános leírás

Ha a menüsávban az Ügytípusok menü – Közmű- és Üzemzavar bejelentés menüpontra, vagy a kezdőlapon a Közmű- és Üzemzavar bejelentés szövegrészre kattintunk, akkor a vezérlőpultra jutunk el, ahol láthatjuk az adott ügytípusban már korábban leadott ügyeinket táblázatos felsorolásban.


Kozmu alap.png


Ha itt a vezérlőpulton az Új Bejelentés, vagy a kezdőlap funkciógombján az Új Kérelem ikonra kattintunk, akkor a Közmű üzemzavar bejelentés űrlapra jutunk.

Jogszabályi rendelkezések

A leadáskor a zöld kérdőjel ikonra kattintva az alábbi szöveg olvasható:

FIGYELEM! A hatályos szabályozás szerint, a bejelentett üzemzavart 120 órán belül el kell hárítani és a burkolatot helyre kell állítani!

FIGYELEM! A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 13§ értelmében:

(1)... az igénybevevő köteles az igénybevételt a Budapest Közút Zrt.-nek - az igénybevétel megkezdése előtt lehetőleg 12 órával, de legkésőbb azzal egyidejűleg - elektronikus úton bejelenteni…

(2) A rendkívüli igénybevétel idejére az igénybevevőnek a munkavégzés helyszínén egy 1,00 m x 0,50 m méretű, az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok megnevezését feltüntető táblát kell elhelyeznie.

(3) Ha a rendkívüli igénybevétel (az útburkolat helyreállítását is beleértve) 120 órán belül nem fejezhető be, az igénybevevő köteles a munka folytatásához a Budapest Közút Zrt. munkakezdési hozzájárulását megkérni, és a munkát a Budapest Közút Zrt. által meghatározott feltételek figyelembevételével kell elvégeznie.

(5) A rendkívüli igénybevétellel felbontott úttest, járda, gyalogút, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút burkolata helyreállításakor (szerkezet, terület nagysága) jelen rendelet 23. §-ában leírtak szerint kell eljárni. A kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az a vonatkozó szabványok és útügyi műszaki előírások feltételeinek is megfeleljen.

Kérelmező adatai

A Kérelmező adatai, Bejelentő mezőben csak itt, a közmű- és üzemzavar bejelentés űrlapon lehetőség van arra, hogy a teljes partnertörzsből adjunk meg cégeket. Ehhez csak kezdjük el begépelni a cég nevét és megjelenik a választólistában.


Kozmu bejelento.png

Bontási táblázat

Az űrlap következő része a Bontási táblázatot tartalmazza:


Bontasi tabla.png


A bontási táblázatban a burkolat neve mezőt választólistából, minden egyéb mezőt szám formátumban lehet feltölteni.

Új sort a plusz jellel adhatunk a táblázathoz a burkolat típusának megadása után. A fel nem használt sorokat a sor törlése mezőben található kuka ikonra kattintva távolíthatjuk el.


Helyreállítás, közterülethasználat

A bontás adatai után a helyreállításra vonatkozó adatokat is meg kell adni. Itt a cég nevét, a mezőbe gépelés elkezdése után, választólistából kell megadni. A felelős tervező nevét és telefonszámát, szintén kötelező adatként kell beírni, a telefonszámot +36201234567 formátumban.


Kub3.png


A közterület használatára vonatkozó adatoknál a forgalomkorlátozás, a kerület és a létesítmények adatait választólistából adhatjuk meg. A közterület neve és a házszám adatot, a mezőbe gépelés elkezdése után tudjuk kiválasztani a választólistából.

A helyszín pontosítása adat megadása nem kötelező, de bizonyos esetekben jobban leírhatja a bejelentés helyét, mint a cím megadása.

Térképi lehatárolás

A helyreállításra és a közterület használatra vonatkozó adatok megadása után térképen is le kell határolnunk a kérelmünk által érintett területet. A térkép automatikusan a fentebb megadott helyszínre navigál minket.

A térkép funkcióinak leírását lásd a Térképi lehatárolás oldalon.

Ha sikerült a lehatárolás, akkor ehhez hasonló eredményre kell jussunk:


Tkm9.png


Látható, hogy a lehelyezett elem aktív, ki van jelölve, így még az utolsó pillanatban is van lehetőség arra, hogy mozgassuk, elforgassuk, vagy esetleg töröljük a kijelölt elemet.

Ha a Tovább a Csatolmányokhoz gombra kattintunk a bejelentési oldal legalján, akkor a rendszer ellenőrzi a megadott adatokat és ha hibát tapasztal, pirossal megjelöli azokat a mezőket, ahol valami rendszerelleneset tapasztal és meg is jelöli a hiba okát.

Csatolmányok

Amennyiben minden rendben a bejelentéssel, akkor a Tovább a Csatolmányokhoz, majd a Tovább gombra kattintva a csatolmányok hozzáadása oldalra jutunk.


Tkm10.png


A szükséges fájlokat behúzással, vagy tallózással tudjuk feltölteni.

A közmű- és üzemzavar leadásnál is kötelező dokumentumot feltölteni ahhoz, hogy a leadás során ne kapjon hibaüzenetet a kérelmező. A mellékelt dokumentumban nyilatkozni kell arról, hogy az üzemzavar elhárítás során minden jogszabályi előírást betartanak. Ennek a nyilatkozatnak jelenleg még nincsenek formai követelményei.

A leadásnak ebben a fázisában a kérelem már mentésre kerül, a nyilvántartási szám is legenerálódik.

Véglegesítés

Az Ügy Véglegesítése gombra kattintva elmentődik a kérelem és az oldal automatikusan átirányít minket a kezdőlapra, ahol a vezérlőpulton az összes kérelmünk látszik, legelső helyen a legfrissebben leadottal és az automatikusan legenerált Nyilvántartási számmal.

A vezérlőpulton, a műveletek mezőben a zöld szem ikonra kattintva megnyithatjuk kérelmeinket, illetve itt, az oldal alján az Összes csatolmány megtekintése sharepointon linkre kattintva letölthetjük a kérelemről legenerált pdf fájlt és a már feltöltött csatolmányokat is.