Kezelői hozzájárulás

Innen: KÉP súgó
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kepadmin (vitalap | szerkesztései) 2024. április 23., 08:28-kor történt szerkesztése után volt. (Alapadatok)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


Általános leírás

Ha a menüsávban az Ügytípusok menü – Kezelői hozzájárulások menüpontra, vagy a kezdőlapon a Kezelői hozzájárulások szövegrészre kattintunk, akkor a vezérlőpultra jutunk el, ahol láthatjuk az adott ügytípusban már korábban leadott ügyinket táblázatos felsorolásban.


Kh1.png


Ha a vezérlőpulton az Új Kérelem, vagy a kezdőlap funkciógombján az Új Kérelem ikonra kattintunk, akkor megkezdhetjük a kezelői hozzájárulás igénylését.

Kitöltési útmutató

 • A kérelem típusából csak egy választható ki.
 • A létesítmények, valamint a terv típusa mezőknél a választólistából kell megadni a tervet leginkább jellemzőt. Ha ez nem található, akkor az egyéb attribútumot kell választani és a terv megnevezése mezőben kell kifejteni, hogy pontosan mire is vonatkozik a kérelem.
 • Abban az esetben, ha az építési munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
 • Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet kell kiállítani.
 • A beadott kérelemhez mellékelni kell egy Beadott munkarészek jegyzéke c. mellékletet, ami tartalmazza tételesen a beadásra szánt dokumentumok listáját.

Fontos tudnivalók

 • Tulajdonosi hozzájárulás száma, csak optikai kábel tervezésénél kötelező. Optikai kábel tervre csak tulajdonosi hozzájárulás megléte után lehet közútkezelői hozzájárulást kiadni.
 • A terveket - a papíralapú tervekkel egy időben - az Operatív kezelő által meghatározott digitális formában is be kell nyújtani. (34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2))
 • Az elvi hozzájárulások, illetve a kezelői vélemények kiadása nem jogosít fel munkakezdési hozzájárulási kérelem beadására.

Kezelői hozzájárulások típusai

Az új kérelem ikonra kattintás után első lépésként meg kell adni a kezelői hozzájárulás típusát:

Kezeloi tipusok.png


A kezelői hozzájárulásnak három típusa lehet, amik közül a Kezelői hozzájárulás típusa mezőre kattintva, lenyíló menüből választhatunk. Ezek:

 • Fogalomtechnikai kezelői hozzájárulás,
 • Közútkezelői hozzájárulás,
 • Híd- és műtárgykezelői hozzájárulás.

Alapadatok

A háromféle kezelői hozzájárulás űrlapjai javarészt megegyeznek. A Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás űrlapján azonban először azt kell megadnunk a Kérelem adatai, Kérelem típusa mezőben, hogy sima hozzájárulást, vagy hosszabbítást kérünk. Ezt a mezőre kattintás után, választólistából tehetjük meg.


Kezeloi kerelem tip.png


Az űrlap további adatait értelemszerűen kell kitölteni.


Kezeloi cegek.png


A Kérelmező adatainál a felvett partnerek közül választhatunk.

A Beruházó és a Felelős Tervező cég mezőben, a név begépelésének elkezdése és a választólistából történő kiválasztása után a cég többi adata automatikusan kitöltődik (figyeljünk a helyes formátumokra). Amennyiben a keresett cég nem jelenik meg a választólistában, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot a KÉP Üzemeltetéssel a kep@budapestkozut.hu e-mail címen.

Forgalomtechnikai adatok

Az űrlap adatok második részében a forgalomtechnikai adatokat kell megadni, mindhárom esetben egy-egy lenyíló menüből kiválasztva a megfelelő pontot.

A tervdokumentációra vonatkozó adatoknál szintén lenyíló menüből választható ki a kerület, a létesítmények és a terv típusa mező. A közterület neve és a házszám (vagy helyrajzi szám) pedig választólistából jelölhető ki, miután elkezdtük a begépelését. A többi attribútum szabad formában tölthető ki:


Kezeloik forg terv.png

Térképi lehatárolás

A következőkben térképen is le kell határolnunk a kérelmünk által érintett területet. A térkép automatikusan a fentebb megadott helyszínre navigál minket.

A térkép funkcióinak leírását lásd a Térképi lehatárolás oldalon.

Ha sikerült a lehatárolás, akkor ehhez hasonló eredményre kell jussunk:


Tkm9.png


Látható, hogy a lehelyezett elem aktív, ki van jelölve, így még az utolsó pillanatban is van lehetőség arra, hogy mozgassuk, elforgassuk, vagy esetleg töröljük a kijelölt elemet.

Ha a Tovább a Csatolmányokhoz gombra kattintunk a bejelentési oldal legalján, akkor a rendszer ellenőrzi a megadott adatokat és ha hibát tapasztal, pirossal megjelöli azokat a mezőket, ahol valami rendszerelleneset tapasztal és meg is jelöli a hiba okát.

Csatolmányok

Amennyiben minden rendben a bejelentéssel, akkor a Tovább a Csatolmányokhoz, majd a Tovább gombra kattintva a csatolmányok hozzáadása oldalra jutunk.


Tkm10.png


A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján):

 • a tervezési alaptérképet,
 • az útépítési engedélyezési tervet, vagy - ha engedélyezési terv nem készül - a kivitelezési tervet,
 • közmű tervek esetén a közműépítési vagy rekonstrukciós tervet és a burkolat helyreállítására vonatkozó útépítési munkarészt (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás),
 • ideiglenes forgalomkorlátozási tervet, valamint végleges forgalmi rend változást eredményező beavatkozás esetén a forgalomtechnikai tervet,
 • burkolatbontási tilalom esetén - az ennek feloldása érdekében szükséges felmentéshez - a 9. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

A szükséges fájlokat behúzással, vagy tallózással tudjuk feltölteni.

A leadásnak ebben a fázisában a kérelem már mentésre kerül, a nyilvántartási szám is legenerálódik.

Véglegesítés

Az Ügy Véglegesítése gombra kattintva elmentődik a kérelem és az oldal automatikusan átirányít minket a kezdőlapra, ahol a vezérlőpulton az összes kérelmünk látszik, legelső helyen a legfrissebben leadottal és az automatikusan legenerált Nyilvántartási számmal.

A vezérlőpulton, a műveletek mezőben a zöld szem ikonra kattintva megnyithatjuk kérelmeinket, illetve itt, az oldal alján az Összes csatolmány megtekintése sharepointon linkre kattintva letölthetjük a kérelemről legenerált pdf fájlt és a már feltöltött csatolmányokat is.

A papír ikonra kattintva, lemásolva a bejelentés adatait egy új űrlap jelenik a bejelentés adataival, leszámítva a térképi kijelölést és a mellékleteket.

A ceruza ikonra kattintva módosíthatjuk a még Beérkezett, vagy Beküldésre Vár státuszban lévő ügyeinket.

A gemkapocs ikonra kattintva szerkeszthetjük a csatolmányokat, szintén a még Beérkezett, vagy Beküldésre Vár státuszban lévő ügyeknél.

A bejelentésről a regisztráció során megadott e-mail címre egy visszaigazoló levél érkezik.