Munkakezdési hozzájárulás

Innen: KÉP súgó
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kepadmin (vitalap | szerkesztései) 2024. április 23., 08:37-kor történt szerkesztése után volt. (Alapadatok)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


Általános leírás

Ha a menüsávban az Ügytípusok menü – Munkakezdési hozzájárulások menüpontra, vagy a kezdőlapon a Munkakezdési hozzájárulások szövegrészre kattintunk, akkor a vezérlőpultra jutunk el, ahol láthatjuk az adott ügytípusban már korábban leadott ügyeinket táblázatos felsorolásban.


Munkakezdes alap.png


Ha a vezérlőpulton az Új Kérelem, vagy a kezdőlap funkciógombján az Új Kérelem ikonra kattintunk, akkor megkezdhetjük a munkakezdési hozzájárulás igénylését.

Kitöltési útmutató

 • A létesítmény megnevezése, valamint a munkavégzés jellege rovatokban a megfelelő pontot kell kiválasztani. Ha a jellemző megjelölés nem szerepel, az egyéb pont kiválasztása után a Kérelem leírása mezőben kell kifejteni, milyen jellegű a munkavégzés és milyen létesítmény(eke)t érint.
 • Munkavégzésre vonatkozó adatokat a kerület, közterület neve és jellege, valamint házszám adatokkal kell megadni. Ha szükséges, a helyszín pontosítása mezőben kell leírni az érintett területet.
 • Abban az esetben, ha az építési munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
 • Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet kell kiállítani.
 • Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerűen kell kitölteni.
 • Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és m2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben kell megadni.
 • A burkolatbontások száma mezőbe csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan történik a bontás.
 • A beadott kérelemhez mellékelni kell egy Beadott munkarészek jegyzéke c. mellékletet, ami tartalmazza tételesen a beadásra szánt dokumentumok listáját.

Fontos tudnivalók

 • Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásával szabad!
 • Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
 • Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZŐ köteles megkérni a hozzájárulást.

Alapadatok

Munkakezdési hozzájárulás kérelem leadásnál először meg kell adnunk, hogy milyen típusú hozzájárulást adunk le, illetve hogy a hozzájáruláshoz milyen TKM azonosítóval jelzett, már leadott munkavégzés kapcsolódik (lásd: Tervezett Közterületi munkák):


Munkakezdes tipus.png


A munkakezdési hozzájárulásoknak két típusa van:

 • híd- és műtárgykezelői-,
 • valamint közútkezelői hozzájárulás.

Amennyiben rendelkezünk erre vonatkozó adattal, akkor az űrlap következő részén a kérelmünkhöz kapcsolódó kezelői hozzájárulás adatait is megadhatjuk:


Munkakezdes kezeloik.png


Ezután a kérelem céges adatait adhatjuk meg:


Munkakezdes cegek.png


Az űrlap adatait értelemszerűen kell kitölteni.

A Kérelmező adatainál a felvett partnerek közül választhatunk.

A Beruházó és a Kivitelező mezőben, a név begépelésének elkezdése és a választólistából történő kiválasztása után a cég többi adata automatikusan kitöltődik (figyeljünk a helyes formátumokra). Amennyiben a keresett cég nem jelenik meg a választólistában, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot a KÉP Üzemeltetéssel a kep@budapestkozut.hu e-mail címen.

Munkavégzésre vonatkozó adatok

A munkavégzésre vonatkozó adatoknál lenyíló menüből választható ki a kerület, a létesítmények és a munkavégzés jellege mező. A közterület neve és a házszám (vagy helyrajzi szám) pedig választólistából jelölhető ki, miután elkezdtük a begépelését. A többi attribútum szabad formában tölthető ki:


Munkakezdes munka.png


Fontos, hogy a Kérelem leírása mező kötelezően kitöltendő.

Bontási táblázat

Az űrlap következő része a Bontási táblázatot tartalmazza:


Bontasi tabla.png


A bontási táblázatban a burkolat neve mezőt lenyíló menüből, minden egyéb mezőt szám formátumban lehet feltölteni.

Új sort a plusz jellel adhatunk a táblázathoz a burkolat típusának megadása után. A fel nem használt sorokat a sor törlése mezőben található kuka ikonra kattintva távolíthatjuk el.

Díjszámítási táblázat

Munkakezdes díj.png


A Díjszámítási táblázat kitöltésénél a legfontosabb teendőnk, hogy a legelső mező lenyíló menüjéből kiválasszuk, hogy díjmentes-e a rögzített munkavégzés, vagy sem. Ha igen, akkor a táblázat további részeit nem kell kitölteni. Ha a válasz nem, akkor értelemszerűen kell feltölteni a megadott adatokat, kivéve a Budapest Közút által módosított díj adatát.

Térképi lehatárolás

A következőkben térképen is le kell határolnunk a kérelmünk által érintett területet. A térkép automatikusan a fentebb megadott helyszínre navigál minket.

A térkép funkcióinak leírását lásd a Térképi lehatárolás oldalon.

Ha sikerült a lehatárolás, akkor ehhez hasonló eredményre kell jussunk:


Tkm9.png


Látható, hogy a lehelyezett elem aktív, ki van jelölve, így még az utolsó pillanatban is van lehetőség arra, hogy mozgassuk, elforgassuk, vagy esetleg töröljük a kijelölt elemet.

Ha a Tovább a Csatolmányokhoz gombra kattintunk a bejelentési oldal legalján, akkor a rendszer ellenőrzi a megadott adatokat és ha hibát tapasztal, pirossal megjelöli azokat a mezőket, ahol valami rendszerelleneset tapasztal és meg is jelöli a hiba okát.

Csatolmányok

Amennyiben minden rendben a bejelentéssel, akkor a Tovább a Csatolmányokhoz, majd a Tovább gombra kattintva a csatolmányok hozzáadása oldalra jutunk.

Tkm10.png

A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (7) bekezdése alapján):

 • A közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési tervet (papír alapú és az Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatban),
 • hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek az Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatát,
 • az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást, az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását,
 • a rendelet (1) bekezdés c)-f) pontjaiban említett munkák esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,
 • a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,
 • a beruházó vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek, és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
 • az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását,
 • a vasúti pálya vagy közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozatát,
 • a közút üzemeltetőjének nyilatkozatát,
 • a részletes építési ütemtervet,
 • a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot,
 • az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetését.

A szükséges fájlokat behúzással, vagy tallózással tudjuk feltölteni.

A leadásnak ebben a fázisában a kérelem már mentésre kerül, a nyilvántartási szám is legenerálódik.

Véglegesítés

Az Ügy Véglegesítése gombra kattintva elmentődik a kérelem és az oldal automatikusan átirányít minket a kezdőlapra, ahol a vezérlőpulton az összes kérelmünk látszik, legelső helyen a legfrissebben leadottal és az automatikusan legenerált Nyilvántartási számmal.

A vezérlőpulton, a műveletek mezőben a zöld szem ikonra kattintva megnyithatjuk kérelmeinket, illetve itt, az oldal alján az Összes csatolmány megtekintése sharepointon linkre kattintva letölthetjük a kérelemről legenerált pdf fájlt és a már feltöltött csatolmányokat is.

A papír ikonra kattintva, lemásolva a bejelentés adatait egy új űrlap jelenik a bejelentés adataival, leszámítva a térképi kijelölést és a mellékleteket.

A ceruza ikonra kattintva módosíthatjuk a még Beérkezett, vagy Beküldésre Vár státuszban lévő ügyeinket.

A gemkapocs ikonra kattintva szerkeszthetjük a csatolmányokat, szintén a még Beérkezett, vagy Beküldésre Vár státuszban lévő ügyeknél.

A bejelentésről a regisztráció során megadott e-mail címre egy visszaigazoló levél érkezik.